S profesionálmi ide výstavba domu ľahšie

Výstavba rodinného domu je náročná a to ako po stránke finančnej, časovej tak aj odbornej a technologickej. Celkovo sa jedná o projekt kde je potrebné dávať dôraz na odbornosť vo všetkých krokoch. Začína to samozrejme už pri výbere vhodného stavebného pozemku a končí až pri konečnom nasťahovaní sa do nového bývania.

S profesionálmi ide výstavba domu ľahšie
S profesionálmi ide výstavba domu ľahšie (Foto: geodeti.top)

Jednou z dôležitých profesií ktoré na stavbe určite budete využívať je aj geodetická činnosť. Geodeti zabezpečujú veľa vecí ešte aj pred samotnou výstavbou. V prípade potreby vytýčia hranice pozemku, aby ste napríklad vedeli kde budete mať plot a nestavali u suseda. Ďalšie služby môžu byť umiestnenie stavby na pozemku, výškopis a polohopis. Dobrého geodeta rovnako ale potrebujeme aj pri ukončení výstavby. V poslednej dobe v legislatíve napríklad pribudla povinnosť zamerania adresného bodu budovy. Toto rovnako pripraví geodet. Jedná sa o nevyhnutnú podmienku.

Takýto adresný bod je potrebný ku kolaudácii stavby a pri vydávaní súpisného čísla rodinného domu. Ak sa v problematike neorientujete je možné si veľa naštudovať na internete prípadne sa rovno obrátiť na profesionálov ktorí Vám okrem samotnej služby poskytnú aj poradenstvo. Toto je dôležité aby ste nerobili niektoré veci navyše, prípadne aby ste mali komplet všetku dokumentáciu ktorá je vyžadovaná úradmi.

Text:PR