Jedným z hlavných ukazovateľov kvality konštrukcie je hydroizolácia objektu. Jej úlohou je zabrániť vnikaniu vlhkosti do štruktúr, budov a iných konštrukcií, ktoré sú na tieto podmienky náročné. Kvalitná hydroizolácia by sa mala o požadovaný komfort postarať čo najlepšie a predĺžiť tak životnosť stavebných materiálov. Trh je obrovský a tak aj ponuka bude pomerne veľká. Treba