Hlavným problémom života mimo mesta je nedostatok centrálnej kanalizácie. Každý z nás je už dávno zvyknutý na verejné statky, takže život bez nich sa zdá byť zďaleka nekomfortný. Najspoľahlivejšou cestou na vybavenie odpadovej vody vo vidieckom dome je inštalácia zásobníka na kanalizáciu. Takéto nádrže sú úplne utesnené, do ktorých prúdi odpadová voda priamo z domu