Čo sa stane s vaším zdrojom tepla, ak Slovensko bude nasledovat krajiny západnej Európy?

Zákaz predaja a využívania kotlov na zemný plyn, vykurovací olej, uhlie či drevo, masívna podpora obnoviteľných zdrojov tepla na čele s tepelnými čerpadlami. Pozornosť na energetickú hospodárnosť rezidenčných budov. To sú udalosti, ktoré sa dnes odohrávajú na západ od slovenských hraníc.

Čo sa stane s vaším zdrojom tepla, ak Slovensko bude nasledovať krajiny západnej Európy?
Čo sa stane s vaším zdrojom tepla, ak Slovensko bude nasledovať krajiny západnej Európy?

Rezidenčné budovy, tj. rodinné domy a bytové domy sa vo vyspelých krajinách podieľajú na celkových emisiách skleníkových plynov z cca 30%. Kým doterajšia pozornosť politikov, ktoré majú vytýčené ciele masívne obmedzenie produkcie CO2, sa uberala na výrobu elektrickej energie, automobilovému trhu a doprave všeobecne, dnes prichádzajú na rad domácnosti. Respektíve, trend podpory obnoviteľných zdrojov energií pre domácnosti nie je v Európe ničím novým, teraz však naberá na obrátkach, kedy vidieť môžeme napríklad:

• Plánované ukončenie používania kotlov na tuhé palivá, vrátane veľmi rozšíreného zemného plynu a vykurovacích olejov.
• Intenzívnejšie zapájanie obnoviteľných zdrojov tepla, najmä potom tepelných čerpadiel, do systémov diaľkových dodávok tepla.
• Zmenu preferencií kupujúcich na trhu nehnuteľností, kedy dnes ľudia hľadajúci novú nehnuteľnosť čoraz častejšie premýšľajú práve o „udržateľnosti“ zdroja tepla využívaného v jednotlivých budovách.
• Vyšší tlak na znižovanie energetických náročností budov, a to ako u novostavieb, tak aj u existujúcich nehnuteľností.

Uhlie, zemný plyn, vykurovacie oleje – v Európe budúcnosti pre nich nezostáva miesto

V západnej Európe tak už dnes nájdeme oblasti, ktoré sú z viac ako 30% zásobované teplom z obnoviteľných zdrojov, najmä potom tepelných čerpadiel. Rada európskych metropol má za cieľ dosiahnutie tzv. karbónovej neutrality, kedy výrazne zníži svoje emisie skleníkových plynov. Ide napríklad o Viedeň, Miláno, Atény, Kodaň, Hamburg, Amsterdam či Varšavu. V týchto mestách, a nielen v nich, už nebudú mať kotle na tuhé palivá miesto.

Ak premýšľate o kúpe nového zdroja tepla a zároveň riešite aj potenciálny vývoj na trhu s nehnuteľnosťami? Zaujímajte sa už dnes o výhody, ktoré vám môžu priniesť obnoviteľné zdroje energií, v prípade tepla potom využite tepelné čerpadlá. Viac informácií o jednotlivých typoch tepelných čerpadiel, možnosti ich využitia a vhodnosti k jednotlivým typom budovy nájdete tu: https://www.ivt.sk/sk/typy-tepelnych-cerpadiel.

Komerčný článok